Άξονες Προτεραιότητας

Τι είναι;

activities-axes-icon

Οφέλη Κοινωνικής Καινοτομίας

  • Η εφαρμοσμένη μεταφορά της τεχνολογικής δημιουργικότητας σε καθημερινό επίπεδο με άξονα το κοινωνικό όφελος και τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης της/του κάθε πολίτη.
  • Λειτουργεί ως επιταχυντής της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διασυνδέσει γνώσεις, φορείς και δομές στον χώρο της Κοινωνικής Καινοτομιας εισάγοντας νεωτερικά στοιχεία και τεχνολογικά εργαλεία.
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και υβριδικών σχημάτων με απώτερο στόχο την διάχυση κοινωνικής ωφέλειας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλα τα μέρη της κοινωνίας και τη δημιουργία Οικοσυστήματος αξιοποίησης της εν λόγω καινοτομίας.
  • Προωθεί λύσεις κοινωνικές και τεχνικές για την εξισορρόπηση ανισοτήτων εργασιακής πρόσβασης ψηφιακού αλφαβητισμού, για ζητήματα περιβαλλοντικής κρίσης, ενεργειακής φτώχειας κλπ με την εκούσια συνδρομή όλων των πρωτοβουλιών και των κινήσεων των πολιτών.

Πράσινη Οικονομία

Το οικοσύστημα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με την ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για την πράσινη μετάβαση, τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, την καλύτερη απόκριση σε μεγάλες περιβαλλοντικές κρίσεις.

Κοινωνική Οικονομία

Αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας οργανισμών και φορέων του τρίτου τομέα (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΥΣΠΕ, κλπ).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Περιλαμβάνει δράσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ισορροπημένη διάχυση των τεχνολογικών ευκαιριών τους ανθρώπους, τους πολίτες και τους οργανισμούς. Σκοπεύει στην αύξηση της ικανότητας ψηφιακής προσαρμογής στα νέα δεδομένα.