Δωμάτια Διαλόγου

Δημιουργήσαμε Δωμάτια Διαλόγου ώστε να μπορείτε να:

  • Επικοινωνείτε ζωντανά σε ομαδικές συζητήσεις ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός σας.
  • Επικοινωνείτε απευθείας με άλλους πολίτες για ανταλλαγή απόψεων και έναρξη συνεργασιών
  • Ενημερώνεστε σχετικά με τα τελευταία νέα της κοινώτητας
  • Ενημερώνεστε σχετικά με αναγγελείες χρηματοδότησης
  • Μοιράζεστε τα δικά σας νέα που αφορούν την Κοινωνική Καινοτομία.

Τα βασικά Δωμάτια Διαλόγου (channels) είναι 3, ένα για κάθε έναν πιλώνα Κοινωνικής Καινοτομίας του Δικτύου μας:

  1. Social-Pilar: Όπου συζητάμε για δράσεις της Κοινωνικής Καινοτομίας που έχουν Κοινωνικό Αντίκτυπο
  2. Digital-Pilar: Όπου συζητάμε θέματα της Κοινωνικής Καινοτομίας σχετικά με τα Ψηφιακά μέσα, τις νέες τεχνολογίες, κλπ
  3. Green-Pilar: Όπου συζητάμε για οτιδήποτε αφορά το περιβάλλον στο πλαίσιο της Κοινωνικής Καινοτομίας.

Σε κάθε ένα από αυτά τα Δωμάτια Διαλόγου θα βρείτε ανοιχτές συζητήσεις για υποθεματικές ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε δωματίου. Για παράδειγμα, στο Δωμάτιο Διαλόγου “1-green-pilar” θα βρείτε την θεματική “Pocket Parks” για τα Πάρκα Τσέπης.

Επίσης έχουμε προσθέσει και ένα ακόμα Δωμάτιο ενημέρωσης “GSIN News” όπου εκεί θα βρείτε:

  • νέα από την ελληνική κοινώτητα Κοινωνικής Καινοτομίας καθώς και
  • νέα που αφορούν την χρηματοδότηση δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας.

Ανακαλύψτε τα Δωμάτια Διαλόγου