Γίνε μέλος

Διάλεξε την ομάδα που θέλεις να συμμετέχεις και κάνε εγγραφή

3 results found

Let’s Park

Ρίζος - Θεόδωρος Χαδούλης

Η crowdsourcing πλατφόρμα που διασυνδέει ομάδες πολιτών και Δήμους με το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Ενεργοποίησης (ESG) εταιρειών για το συ-σχεδιασμό και την υλοποίηση πάρκων τσέπης (pocket-parks), δηλαδή μικρών εκτάσεων πρασίνου που θωρακίζουν τις πόλεις απέναντι στη σύγχρονη περιβαλλοντικη κρίση.

Dataphoria

Anastasis Stamatis

An Analytics-as-a-Service platform for any company, organization, or city who wants to measure, optimize and communicate its sustainability transition accurately and effectively.

Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ)

Βασίλης Μπέλλης

Ο κύριος στόχος της ANKA είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση, προστασία και βελτιστοποίηση χρήση των φυσικών πόρων, εισαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα·εισαγωγή και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υποστήριξη και ανάπτυξη νέας συλλογικότητας δομές, συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και τη γενικότερη ανάπτυξη της Καρδίτσας και άλλα περιοχές στην Ελλάδα, εφόσον ζητηθεί.