Κοινωνική Καινοτομία

Τι είναι;

social_icon

Οφέλη Κοινωνικής Καινοτομίας

  • Η εφαρμοσμένη μεταφορά της τεχνολογικής δημιουργικότητας σε καθημερινό επίπεδο με άξονα το κοινωνικό όφελος και τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης της/του κάθε πολίτη.
  • Λειτουργεί ως επιταχυντής της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διασυνδέσει γνώσεις, φορείς και δομές στον χώρο της Κοινωνικής Καινοτομιας εισάγοντας νεωτερικά στοιχεία και τεχνολογικά εργαλεία.
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και υβριδικών σχημάτων με απώτερο στόχο την διάχυση κοινωνικής ωφέλειας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλα τα μέρη της κοινωνίας και τη δημιουργία Οικοσυστήματος αξιοποίησης της εν λόγω καινοτομίας.
  • Προωθεί λύσεις κοινωνικές και τεχνικές για την εξισορρόπηση ανισοτήτων εργασιακής πρόσβασης ψηφιακού αλφαβητισμού, για ζητήματα περιβαλλοντικής κρίσης, ενεργειακής φτώχειας κλπ με την εκούσια συνδρομή όλων των πρωτοβουλιών και των κινήσεων των πολιτών.