Χαρτογράφηση

Λίστα Ομάδων

3 results found

Let’s Park

Ρίζος - Θεόδωρος Χαδούλης

Η crowdsourcing πλατφόρμα που διασυνδέει ομάδες πολιτών και Δήμους με το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Ενεργοποίησης (ESG) εταιρειών για το συ-σχεδιασμό και την υλοποίηση πάρκων τσέπης (pocket-parks), δηλαδή μικρών εκτάσεων πρασίνου που θωρακίζουν τις πόλεις απέναντι στη σύγχρονη περιβαλλοντικη κρίση.

Dataphoria

Anastasis Stamatis

An Analytics-as-a-Service platform for any company, organization, or city who wants to measure, optimize and communicate its sustainability transition accurately and effectively.

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Δημήτρης Πανόπουλος

Ο Εθνικός φορέας παρακολούθησης της Κοινωνικής Οικονομίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και αρμόδιος για τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.