Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Δημήτρης Πανόπουλος

Ο Εθνικός φορέας παρακολούθησης της Κοινωνικής Οικονομίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και αρμόδιος για τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.