Χαρτογράφηση

Λίστα Ομάδων

1 results found

Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ)

Βασίλης Μπέλλης

Ο κύριος στόχος της ANKA είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση, προστασία και βελτιστοποίηση χρήση των φυσικών πόρων, εισαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα·εισαγωγή και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υποστήριξη και ανάπτυξη νέας συλλογικότητας δομές, συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και τη γενικότερη ανάπτυξη της Καρδίτσας και άλλα περιοχές στην Ελλάδα, εφόσον ζητηθεί.